AT_SHURIKENPISTOL_01mesh: zerath > bahl skin: bahl anim: ellarion
[url=http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/at_shurikenpistol_01.jpg][img]http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/nail/at_shurikenpistol_01.jpg[/img][/url]

AT_SHURIKENCATAPULT_01mesh: white_rabbit = bahl skin: bahl anim: ellarion
[url=http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/at_shurikencatapult_01.jpg][img]http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/nail/at_shurikencatapult_01.jpg[/img][/url]

AT_ROCKETLAUNCHER_01mesh: bahl skin: bahl anim: ellarion
[url=http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/at_rocketlauncher_01.jpg][img]http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/nail/at_rocketlauncher_01.jpg[/img][/url]

AT_POWERSWORD_01mesh: zerath skin: bahl anim: ellarion
[url=http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/at_powersword_01.jpg][img]http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/nail/at_powersword_01.jpg[/img][/url]

AT_CHAINSWORD_01mesh: eltharyon skin: eltharyon anim: bahl
[url=http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/at_chainsword_01.jpg][img]http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/nail/at_chainsword_01.jpg[/img][/url]

AT_LASGUN_01mesh: commander skin: bahl anim: bahl
[url=http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/at_lasgun_01.jpg][img]http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/nail/at_lasgun_01.jpg[/img][/url]

AT_PSISTAFF_01mesh: commander skin: bahl anim: ellarion
[url=http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/at_psistaff_01.jpg][img]http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/nail/at_psistaff_01.jpg[/img][/url]

AT_BLADE_01mesh: chromeangel skin: chromeangel anim: bahl
[url=http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/at_blade_01.jpg][img]http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/nail/at_blade_01.jpg[/img][/url]

AT_GRENADE_01mesh: chromeangel skin: chromeangel anim: korkonius
[url=http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/at_grenade_01.jpg][img]http://www.rivalspecies.com/models/at/wargear/nail/at_grenade_01.jpg[/img][/url]